(placeholder)
(placeholder)

Jazzkonserter på Restaurang Brofästet

i Kalmar hösten 2018

Om Jazzklubben Kalmar Nyckel

- Hans Duned, ordförande

- Sune Jonzén, kassör

- Gunnar Lindberg

- Anders Skarbo

- Anders Åkerman

- Kjell Arvidsson

- Johan Sandholm, webbansvarig

Styrelse

Läs mer

Läs mer

Läs mer

Jazzklubben Kalmar Nyckel har idag cirka 500 medlemmar. Klubbens målsättning är att stärka och utveckla jazzens fortlevnad i Kalmar genom att erbjuda medlemmarna ett jazzutbud med nationella och internationella musiker. Under våra 35 år har vi arrangerat mer än 200 jazzkonserter. Vi har ambitionen att tillgodose olika jazzmusikaliska inriktningar med en sund ekonomisk framförhållning utan några vinstintressen.


Medlemsavgiften är 200:-/person.


Jazzklubbens plusgiro: 37 67 34 – 0


Entré till konserter är 200:- för medlem och 300:- för icke medlem. Vid vissa konserter kan entréavgiften bli högre. All entré betalas kontant.


Under våra Jazzklubbskvällar på Restaurang Brofästet kommer restaurangen att kunna erbjuda en speciell Jazzklubbsmeny. Beställ bord genom restaurangen senast tre dagar innan konserten. Du får då besked om kvällens meny och priser. Tel 0480 – 42 70 00.

Sinne Eeg Group

Fredag den 28 september kl 19.30

Fredag den 12 oktober kl 19.30

Fredag den 16 november kl 19.30

A tribute to Oscar Peterson

Ulf Wakenius – Jan Lundgren Kvartett

Swedish Swing Society

Photo by Stephen Freiheit

Foto Henryk Kotowski

Foto Sven Rosborn