Om Jazzklubben Kalmar Nyckel


Jazzklubben Kalmar Nyckel har idag cirka 500 medlemmar. Klubbens målsättning är att stärka och utveckla jazzens fortlevnad i Kalmar genom att erbjuda medlemmarna ett jazzutbud med nationella och internationella musiker. Under våra 38 år har vi arrangerat mer än 300 jazzkonserter. Vi har ambitionen att tillgodose olika jazzmusikaliska inriktningar med en sund ekonomisk framförhållning utan några vinstintressen.


Medlemsavgiften är 200 kr/person och år.

Jazzklubbens plusgiro: 37 67 34 – 0


Entré Inför hösten 2021 planerar vi att införa nätförsäljning av biljetter för att undvika trängsel vid kassan. Men vi återkommer till belopp och former kring detta i augusti.


Under våra jazzklubbskvällar på First Hotel Witt kommer restaurangen att kunna erbjuda en speciell jazzklubbsmeny. Beställ bord genom restaurangen senast tre dagar innan konserten. Du får då besked om kvällens meny och priser. Tel 0480 – 152 50.

Styrelse


- Hans Duned, ordförande

- Sune Jonzén, kassör

- Anders Skarbo

- Anders Åkerman

- Kjell Arvidsson

- Johan Sandholm, webbansvarig