Om Jazzklubben Kalmar Nyckel


Jazzklubben Kalmar Nyckel har idag cirka 500 medlemmar. Klubbens målsättning är att stärka och utveckla jazzens fortlevnad i Kalmar genom att erbjuda medlemmarna ett jazzutbud med nationella och internationella musiker. Under våra 35 år har vi arrangerat mer än 200 jazzkonserter. Vi har ambitionen att tillgodose olika jazzmusikaliska inriktningar med en sund ekonomisk framförhållning utan några vinstintressen.


Medlemsavgiften är 200:-/person.


Jazzklubbens plusgiro: 37 67 34 – 0


Entré till konserter är 200:- för medlem och 300:- för icke medlem. Vid vissa konserter kan entréavgiften bli högre. All entré betalas kontant eller via swish.


Under våra Jazzklubbskvällar på First Hotel Witt kommer restaurangen att kunna erbjuda en speciell Jazzklubbsmeny. Beställ bord genom restaurangen senast tre dagar innan konserten. Du får då besked om kvällens meny och priser. Tel 0480 – 152 50.

Styrelse


- Hans Duned, ordförande

- Sune Jonzén, kassör

- Anders Skarbo

- Anders Åkerman

- Kjell Arvidsson

- Johan Sandholm, webbansvarig